Local Organizing Committee (LOC)

L.M. Zelenyi, A.V. Zakharov, O.I. Korablev, I.G. Mitrofanov, E.A. Antonenko, O.Z. Roste, J. Brekhovskikh , E.Korableva, I.Dzyuban

Secretary: Elena Antonenko, antonenko@iki.rssi.ru